Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ελεύθερη οικονομία...Δεν υπάρχει αριστερά ή η δεξιά, όταν πρόκειται για φιλελευθερισμό. Η ελευθερία να αγοράζουμε  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία να πουλάμε. Η ελευθερία να καταναλώνουμε είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία να παράγουμε.
Εκείνοι που μιλούν για ελευθερία,  σαν να υπάρχει διαφορά μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής ελευθερίας έχουν ακόμη να ξεφύγουν από την παγίδα του κρατισμού. 

Το σωστό και το καλό δεν είναι θέματα πλειοψηφίας..«Το μεγαλύτερο καλό για την πλειοψηφία» είναι το πιο φαύλο σύνθημα που πλασάρεται στη  ανθρωπότητα. Αυτό το σύνθημα δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ειδική σημασία. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το ερμηνεύσει κάποιος καλοπροαίρετα, αλλά πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τις χειρότερες ενέργειες.
Ποιος είναι ο ορισμός του καλού σε αυτό το σύνθημα; Κανένας άλλος, εκτός απ’ ότι είναι καλό για την πλειοψηφία. Ποιος, αποφασίζει τι είναι καλό για την πλειοψηφία; Γιατί η πλειοψηφία;

Ο μεγαλοφυής κύριος Ερατοσθένης....

Η πρώτη φορά στην Ιστορία της Μαθηματικής Γεωγραφίας, κατά την οποία έγινε πραγματική μέτρηση για τον υπολογισμό της περιμέτρου της Γης, ήταν από τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο, ο οποίος υπολόγισε με εκπληκτική ακρίβεια την περίμετρο της Γης από... ένα πηγάδι στο Ασσουάν. Για τη μέτρηση αυτή ο Ερατοσθένης είχε γράψει ιδιαίτερη πραγματεία, όπως πληροφορούμαστε από την «Διόπτρα» του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, ο οποίος αναφερόμενος στο μέγεθος της περιμέτρου της Γης σημειώνει: «Ερατοσθένης εν τω επιγραφομένω περί αναμετρήσεως της Γης».