Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Το μέτρο της απληστίας...

Η «κούπα του Πυθαγόρα» ή η «δίκαιη κούπα» είναι είναι μια ανακάλυψη του Πυθαγόρα για να πίνει με μέτρο το κρασί του αλλά και για να σερβίρει τους μαθητές του, υπερτονίζοντας την έννοια του μέτρου και των ορίων.

Λυπηρό θέαμα....Ένα πολύ λυπηρό θέαμα  της εποχής μας είναι να βλέπουμε μεγάλα δημοκρατικά κινήματα να υποστηρίζουν πολιτικές οι οποίες οδηγούν στην καταστροφή της δημοκρατίας και οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν μόνο μια μειοψηφία όσων τα υποστηρίζουν. 

Παιγνίδια που παίζει η ιστορία...Κάποιες φορές η τέχνη μιμείται τη ζωή- το ίδιο φαίνεται πως μπορούν να κάνουν και μερικά παιχνίδια. Το σκάκι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας περίπτωσης. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο και θεωρείται πως δημιουργήθηκε στην Ασία, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Περσία.