Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η κινητήριος δύναμη...


89.  Αθηναίοι. Κι εμείς λοιπόν δεν θα πούμε με ωραίες φράσεις μακρούς λόγους, που δεν πρόκειται να σας πείσουν, ή ότι δίκαια έχομε την ηγεμονία σας, επειδή νικήσαμε τους Πέρσες, ή ότι τώρα εκστρατεύομε εναντίο σας, επειδή αδικιόμαστε, κι από σας ζητούμε να μην νομίσετε πως θα μας πείσετε λέγοντας ή ότι, ενώ είστε άποικοι των Λακεδαιμονίων, δεν πήρατε μέρος στον πόλεμο στο πλευρό τους ή ότι δεν μας κάματε κανένα κακό έχομε την απαίτηση να επιδιώξωμε πιο πολύ να επιτύχωμε τα δυνατά απ’ όσα κι οι δυό μας αληθινά έχομε στο νού μας, αφού ξέρετε όταν υπάρχη ίση δύναμη για την επιβολή του, κι ότι, όταν αυτό δεν συμβαίνη, οι δυνατοί κάνουν όσα τους επιτρέπει η δύναμή τους κι οι αδύναμοι υποχωρούν κι αποδέχονται.

Αλήθειες...
Στους 100 κομμουνιστές, οι 40 είναι αγύρτες, οι 59 αφελείς και ένας μόνο πραγματικός μπολσεβίκος.

Είναι αλήθεια ότι η ελευθερία είναι πολύτιμη. Τόσο πολύτιμη, που μερικές φορές πρέπει να τη χορηγούμε με δελτίο.

Ο τρόπος να συντρίψουμε τους αστούς είναι να τους λιώσουμε ανάμεσα στις μυλόπετρες της φορολογίας και του πληθωρισμού.

Ο λαός δεν έχει ανάγκη την ελευθερία, επειδή η ελευθερία είναι μια από τις μορφές της αστικής δικτατορίας.

Β.Ι.Λένιν 

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Το θέρος...Ἀλλὰ φαίνεται, ὅτι ἡ μήτηρ ὑπελόγισε πολὺ κακῶς διὰ τὴν μέλλουσαν ἀνάπτυξιν τῆς κόρης, καὶ ὅσον ἐκείνη τῆς ἔκαμνε κοντὰ φορέματα, τόσον ἡ νέα ηὔξανε καὶ ἐπέτα ἀνάστημα ἀποτόμως.
Ἦτο ἤδη δεκαεπταέτις, κι ἐφαίνετο νὰ εἶναι εἴκοσιν ἐτῶν, ἐν ὑπερακμῇ ρώμης καὶ καλλονῆς, ὁμοία μὲ τὴν πρωτομαγιάν, τὸ κορύφωμα τοῦτο τῆς ἀνοίξεως, τὴν ἑτοίμην νὰ παραδώσῃ τὰ σκῆπτρα εἰς τὸ ἀδυσώπητον καὶ δρεπανοφόρον Θέρος - Ἔρος.

Αλ. Παπαδιαμάντης Θέρος-Έρως

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Το μέτρο της απληστίας...

Η «κούπα του Πυθαγόρα» ή η «δίκαιη κούπα» είναι είναι μια ανακάλυψη του Πυθαγόρα για να πίνει με μέτρο το κρασί του αλλά και για να σερβίρει τους μαθητές του, υπερτονίζοντας την έννοια του μέτρου και των ορίων.

Λυπηρό θέαμα....Ένα πολύ λυπηρό θέαμα  της εποχής μας είναι να βλέπουμε μεγάλα δημοκρατικά κινήματα να υποστηρίζουν πολιτικές οι οποίες οδηγούν στην καταστροφή της δημοκρατίας και οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν μόνο μια μειοψηφία όσων τα υποστηρίζουν. 

Παιγνίδια που παίζει η ιστορία...Κάποιες φορές η τέχνη μιμείται τη ζωή- το ίδιο φαίνεται πως μπορούν να κάνουν και μερικά παιχνίδια. Το σκάκι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας περίπτωσης. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο και θεωρείται πως δημιουργήθηκε στην Ασία, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Περσία.

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε...Με βάση της χρήση των συνθηκών του καπιταλιστικού περιβάλλοντος ο μέσος Αμερικάνος θεωρεί δεδομένο πως κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις θα λανσάρουν  κάτι καινούργιο καλύτερο και προσιτό.